Archives

Home Východné Slovensko
+
Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Doba trvania terénnych prác: 11.11.2014 – 05.03.2015 Výsledky: pravek

Read More
+
Komory na nám. Osloboditeľov 4, Prešov – Solivary
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Doba trvania terénnych prác: 10.11.2014 – trvá

Read More
+
Jazdecký areál Sokoľ
18. augusta 2015|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný Doba trvania terénnych prác: 24.2.2014 – 06.03.2014 Výsledky: sídlisko gávskej kultúry a včasného stredoveku

Read More
+
Košice – Východoslovenská galéria
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 13.8.2012– 21.12.2012 Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.

Read More
+
Košice – Knižnica J. Bocatia
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 26.7.2012– 31.08. 2012 Druh náleziska: urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej
12. septembra 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 26.11.2012 – 30.11. 2012 Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 10.6.2013 – 13.6.2013 Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: eneolit

Read More
+
Prešov časť Solivar: Solivarská ulica – Novostavba bytového domu
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 2.9. -18.9.2013 Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Košice – Beach Club, mestská plaváreň
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 13.5.2013 – 17.5.2013 Druh náleziska: most Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 10. 04. 2012 – 13. 04. 2012 Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 30.7. – 13.8. 2012 Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Moldava nad Bodvou – Stanica Bioplynov
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 22.5.2012 – 6.6.2012 Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Levoča – Bytové domy Levoča Sever
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 28.3.2011 – 27.6. 2012 Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Kysak – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 26.11.2012 – 30.11. 2012 Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Košice – Prístavba vstupných a verejných priestorov k Verejnej knižnici Jána Bocatia
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 26.7.2012 – 31.8. 2012 Druh náleziska: Urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Doba trvania terénnych prác: 28.7.2012 – 8.8. 2012 Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Košice – AUPARK , III. etapa
29. júna 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Košice – Staré Mesto Realizácia výskumu: 4.10.2010 – 14.12.2010, 10.1.2011 – 18.01.2011; 10. 5.; 16. 5. 2011 Datovanie: Novovek

Read More
+
Košice AUPARK
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK Realizácia výskumu: 11.01.2010 – 21.05.2010

Read More
+
Košice AUPARK II
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita:  Košice AUPARK II. etapa Realizácia výskumu: 4.10.2010 – .12.2010

Read More
+
Vranov nad Topľou
3. februára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu:    archeologický Lokalita: Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia plynovodov Realizácia výskumu: 27. 05. 2009 do 31. 05. 2010

Read More
+
Košice – staré mesto
27. januára 2011|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: Záchranný Lokalita: KOŠICE, Nám. osloboditeľov Realizácia výskumu: 3/08 04.02. – 16.04.2008

Read More