Správy

Prieskum polyfunkčného objektu v Pezinku

Správy

V roku 2011/2012 realizovalo Archeologické múzeum SNM Bratislava na Moyzesovej ulici, v centre mesta Pezinok (1208), I. etapu archeologického výskumu. Výsledky výskumu potvrdili, že umiestnenie budúcej novostavby Čítajte ďalej

Praveké sídliskové objekty pri obci Kaloša

Správy

Zistená archeologická lokalita sa nachádza na východnom až severovýchodnom okraji obce Kaloša, v jej extraviláne, podľa staršieho členenia obce v časti Nižná Kaloša, priamo v areály miestneho poľnohospodárskeho družstva. Čítajte ďalej

Výskum košickej citadely

Správy

V priebehu januára až mája 2011 bola realizovaná tretia, záverečná, etapa archeologického výskumu na ploche stavby nákupno – zábavného centra Aupark Košice. Výskum, ktorý bol s prestávkou realizovaný od roku 2008 potvrdil prítomnosť novovekého vojenského opevnenia- citadely Čítajte ďalej

Prvé praveké sídlisko v obci Podlužany

Správy

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie Čítajte ďalej

Archeologický výskum Obchodné centrum Martin

Správy

V priebehu mesiaca marec 2011, sa uskutočnila na stavbe „Obchodné centrum Martin, časť Košúty“ druhá etapa archeologického výskumu. Plocha na ktorej sa realizoval v prvej etape predstihový archeologický výskum Čítajte ďalej

Page 1 of 212