Prieskumy v spolupráci s Acantha Archeology, s.r.o.

Košice – Východoslovenská galéria

Košice – Východoslovenská galéria

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 13.8.2012– 21.12.2012
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: 15. – 20. stor.

Ďalšie info

Košice – Knižnica J. Bocatia

Košice – Knižnica J. Bocatia

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.7.2012– 31.08. 2012
Druh náleziska: urbánne

Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc

Banská Štiavnica – Kanalizácia ulíc

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 17.7. 2012 – výskum prebieha
Druh náleziska: mesto
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej

Kysak – Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.11.2012 – 30.11. 2012
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Rimavská Baňa – Obnova kostola

Rimavská Baňa – Obnova kostola

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 5.10. 2012 – 12.10.2012
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Rimavské Brezovo – Obnova kostola

Rimavské Brezovo – Obnova kostola

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 5.10. 2012 – 12.10.2012
Druh náleziska: NKP

Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Senica – Čerpacia stanica Tanker

Senica – Čerpacia stanica Tanker

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 15.3.2013 – 19. 3.2013
Druh náleziska: -

Datovanie náleziska:

Ďalšie info

Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“

Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 22.4.2013;30.4.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: pravek

Ďalšie info

Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa

Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 29.10.2013 – 12.11.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“

Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 29.10.2013 – 12.11.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Solčany – Rybárska Bašta

Solčany – Rybárska Bašta

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 25.4.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Senica – Sedličky

Senica – Sedličky

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou:
Doba trvania terénnych prác:
Druh náleziska:
Datovanie náleziska:

Ďalšie info

Ružomberok – Obnova NKP – Synagóga Ružomberok

Ružomberok – Obnova NKP – Synagóga Ružomberok

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 21.6.2013 – 26.7.2013
Druh náleziska: urbánne
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom

Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 10.6.2013 – 13.6.2013
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: eneolit

Ďalšie info

Prešov časť Solivar: Solivarská ulica – Novostavba bytového domu

Prešov časť Solivar: Solivarská ulica – Novostavba bytového domu

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 2.9. -18.9.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.

Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.8.2013 – 2.9.2013
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: eneolit

Ďalšie info

Košice – Beach Club, mestská plaváreň

Košice – Beach Club, mestská plaváreň

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 13.5.2013 – 17.5.2013
Druh náleziska: most
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Horná Ždaňa – Revitalizácia centr. zóny

Horná Ždaňa – Revitalizácia centr. zóny

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 5.3.2012 – 30.11.2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Dvorníky: TAP 200

Dvorníky: TAP 200

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.10.2013 – 12.12.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Čachtice: Výrobná hala NISSENS – IV. etapa

Čachtice: Výrobná hala NISSENS – IV. etapa

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 04.09.2013 – 06.09.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info