Referencie

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa I

2011

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa- Veľká pažiť
Realizácia výskumu: 14. 3. – 16. 3. 2011
Datovanie náleziska: sídlisko, stredovek (12. – 13. stor.)