Referencie

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II

2011

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa, Starňa
Realizácia výskumu: 1. 3. – 14. 3. 2011
Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)