Referencie

Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov

2011

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Podlužany – Hrby
Realizácia výskumu: 8. 4. – 22. 4. 2011
Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek