Referencie

Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach

2012

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 28.7.2012 – 8.8. 2012
Druh náleziska: NKP
Datovanie náleziska: novovek