Referencie

Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica

2012

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 12.7.2012 – 23.7. 2012
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?