Referencie

PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum

2012

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
Lokalita: Pezinok
Doba trvania terénnych prác: 19.3.2012 – 14.4.2012
Druh náleziska: urbárne, sídlisko
Datovanie náleziská: neskorý stredovek – novovek