Referencie

Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

2012

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 30.7. – 13.8. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -