Referencie

Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)

2012

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 10. 04. 2012 – 13. 04. 2012
Druh náleziska: NKP
Datovanie náleziska: novovek