Referencie

Košice – Beach Club, mestská plaváreň

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 13.5.2013 – 17.5.2013
Druh náleziska: most
Datovanie náleziska: novovek