Referencie

Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.8.2013 – 2.9.2013
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: eneolit