Referencie

Prešov – Šalgovík: IBV Šalgovík – Za Kostolom

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 10.6.2013 – 13.6.2013
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: eneolit