Referencie

Žiar nad Hronom: „Výkopové práce pre kamerový systém na území Parku Š. Moysesa“

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 29.10.2013 – 12.11.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -