Referencie

Žiar nad Hronom: Rekonštrukcia fontány – doplnenie na území Parku Š. Moysesa

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 29.10.2013 – 12.11.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -