Referencie

Žiar nad Hronom – Rozšírenie detského ihriska o športové prvky v parku Š. Moysesa“

2013

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 22.4.2013;30.4.2013
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: pravek