Prieskumy v roku 2006

Brezno – Rázusova

Brezno – Rázusova

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BREZNO – Rázusova ulica 20
Realizácia výskumu: 25. 10. – 15. 12. 2006

Ďalšie info

Zvolen – Námestie SNP II

Zvolen – Námestie SNP II

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Námestie SNP, Štúrova ulica
Realizácia výskumu: 28. 9. – 28. 11. 2006

Ďalšie info

Zvolen – Pustý hrad

Zvolen – Pustý hrad

Druh výskumu: Systematický
Lokalita: ZVOLEN – Pustý hrad
Realizácia výskumu: 3. 7. – 31. 7. 2006

Ďalšie info

Zvolen – Námestie SNP I

Zvolen – Námestie SNP I

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Námestie SNP (pamiatková zóna)
Realizácia výskumu: 30. 5. – 27. 7. 2006

Ďalšie info

BB – Fortnička

BB – Fortnička

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Fortnièka (mestská pamiatková rezervácia)
Realizácia výskumu: 23. 5. – 5. 6. 2006

Ďalšie info

Nové Zámky – Dolný Piritov

Nové Zámky – Dolný Piritov

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: NOVÉ ZÁMKY – Dolný Piritov
Realizácia výskumu: 10. 4. – 23. 6. 2006

Ďalšie info

Lučenec – Mikušovská cesta

Lučenec – Mikušovská cesta

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: LUČENEC – Mikušovská cesta
Realizácia výskumu: 15. 3. – 31. 3. 2006

Ďalšie info

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Katovná ul., Krížna ul., Lazovná ul., Strieborné nám.
Realizácia výskumu: 15. 10. – 29. 12. 2006

Ďalšie info

Ožďany – Káposztás

Ožďany – Káposztás

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: OŽĎANY – Káposztás
Realizácia výskumu: 30. 10. – 3. 11. 2006

Ďalšie info

Zvolen – Masarykova ulica

Zvolen – Masarykova ulica

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Masarykova ulica
Realizácia výskumu: 11. 9. – 31. 10. 2006

Ďalšie info

Lučenec – Tuhársky potok

Lučenec – Tuhársky potok

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: LUČENEC – Tuhársky potok (pravobrežná terasa)
Realizácia výskumu: 12. 6. – 24. 7. 2006

Ďalšie info

Krupina – Kuzmányho

Krupina – Kuzmányho

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: KRUPINA – Kuzmányho ul. 2630 (pamiatková zóna)
Realizácia výskumu: 26. 5. – 5. 6. 2006

Ďalšie info

Vígľaš – Pstruša

Vígľaš – Pstruša

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: VÍGĽAŠ – PSTRUŠA – Nad Bachtárom
Realizácia výskumu: 9. 5. – 16. 5. 2006

Ďalšie info

Zvolen – Pod bralami

Zvolen – Pod bralami

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Pod bralami
Realizácia výskumu: 3. 4. – 2. 5. 2006

Ďalšie info

Holiša – Urbárske

Holiša – Urbárske

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: HOLIŠA – Urbárske
Realizácia výskumu: 1. 3. 2006 – 10. 3. 2006

Ďalšie info