Prieskumy v roku 2007

Tornaľa – Berek

Tornaľa – Berek

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: TORNAĽA – Berek
Realizácia výskumu: 1/07 27. 10. 2006 - 16. 03. 2007

Ďalšie info

BB – Horná 20

BB – Horná 20

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Horná 20
Realizácia výskumu: 2/07 06. 04. 2007 - 10. 04. 2007

Ďalšie info

Zvolen – Štúrova ulica

Zvolen – Štúrova ulica

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Štúrova ulica
Realizácia výskumu: 3/07 28. 03. 2007 - 30. 03. 2007

Ďalšie info

Dolný Kubín – Mokraď

Dolný Kubín – Mokraď

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: DOLNÝ KUBÍN – Mokraď – Kňažia roveň
Realizácia výskumu: 4/07 30. 04. 2007 - 17. 05. 2007

Ďalšie info

BB – Bakossova ul.

BB – Bakossova ul.

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Bakossova ulica
Realizácia výskumu: 5/07 17. 04. 2007 - 24. 04. 2007

Ďalšie info

Mojín – Dúžava

Mojín – Dúžava

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: MOJÍN – DÚŽAVA
Realizácia výskumu: 6/07 05. 10. 2006 - 31. 05. 2007

Ďalšie info

Zvolen – Nám. SNP I

Zvolen –  Nám. SNP I

Druh výskumu: Záchranný, systematický
Lokalita: ZVOLEN – Nám. SNP I
Realizácia výskumu: 7/07 20. 04. 2007 - 30. 05. 2007

Ďalšie info

Zvolen – Tepličky

Zvolen – Tepličky

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Tepličky
Realizácia výskumu: 8/07 02. 05. 2007 - 22. 05. 2007

Ďalšie info

KRUPINA – Ul. I. Krasku

KRUPINA – Ul. I. Krasku

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: KRUPINA – Ul. Ivana Krasku
Realizácia výskumu: 9/07 19. 04. 2007 - 01. 08. 2007

Ďalšie info

BB – Lazovná ulica

BB – Lazovná ulica

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Lazovná ulica
Realizácia výskumu: 10/07 26. 04. 2007 - 21. 08. 2007

Ďalšie info

Žilina – Ul. Makovického

Žilina – Ul. Makovického

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: ŽILINA – Ulica Makovického
Realizácia výskumu: 11/07 15.08. 2007 – 06.09. 2007

Ďalšie info

Zvolen – Pustý hrad

Zvolen – Pustý hrad

Druh výskumu: Systematický
Lokalita: ZVOLEN – NKP Pustý hrad
Realizácia výskumu: 12/07 10. 07. 2007 – 21. 08. 2007

Ďalšie info

Veľká Čalomija

Veľká Čalomija

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: VEĽKÁ ČALOMIJA – NKP Pustý kostol
Realizácia výskumu: 13/07 08. 08. 2007 – 11. 09. 2007

Ďalšie info

D. Kubín – Mokraď II

D. Kubín – Mokraď II

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: DOLNÝ KUBÍN – Mokraď – Kňažia roveň II
Realizácia výskumu: 14/07 15. 10. 2007 - 26. 10. 2007

Ďalšie info

Priechod – intravilán

Priechod – intravilán

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: PRIECHOD – intravilán
Poloha: Hlavná ulica a Ul. Na Dolinky
Realizácia výskumu: 15/07 06.09. 2007 – 14.12.2007

Ďalšie info

Zvolen – nám. SNP II.

Zvolen – nám. SNP II.

Druh výskumu: Záchranný, systematický
Lokalita: ZVOLEN – Nám. SNP I
Realizácia výskumu: 7/07 20. 04. 2007 - 30. 05. 2007

Ďalšie info

BB – Národná ul.

BB – Národná ul.

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Národná ul.
Realizácia výskumu: 17/07 30.11.2007 – 07.12.2007

Ďalšie info

BB – Horná 35

BB – Horná 35

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Horná 35
Realizácia výskumu: 18/07 30.11.2007

Ďalšie info

BB – Švantnerova ul.

BB – Švantnerova ul.

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Švantnerova ul.
Realizácia výskumu: 19/07 13.12.2007 – 14.12.2007

Ďalšie info