Prieskumy v roku 2008

Brezno – Mazorníkovo

Brezno – Mazorníkovo

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BREZNO – Mazorníkovo, Pytľová, Gajcovo, Drábsko
Realizácia výskumu: 1/08 16. 07. 2007- 31. 01. 2008

Ďalšie info

Sucháň – Ev. kostol

Sucháň – Ev. kostol

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: SUCHÁŇ – Kostol ev. a. v.
Realizácia výskumu: 2/08 28. 01. – 30.01. 2008

Ďalšie info

Košice – staré mesto

Košice – staré mesto

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: KOŠICE, Nám. osloboditeľov
Realizácia výskumu: 3/08 04.02. – 16.04.2008

Ďalšie info

Hubice – Nové okraje

Hubice – Nové okraje

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: HUBICE – Nové okraje
Realizácia výskumu: 4/08 10.04. – 25.04.2008

Ďalšie info

Veľká Lúka – Čerenské

Veľká Lúka – Čerenské

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: VEĽKÁ LÚKA – Čerenské
Realizácia výskumu: 5/08 01.04. – 16.04.2008

Ďalšie info

Mojšova Lúčka

Mojšova Lúčka

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: MOJŠOVA LÚČKA – Malé Srakrové
Realizácia výskumu: 6/08 03.03. – 30.5.2008

Ďalšie info

Rimavská Sobota – Cserentze

Rimavská Sobota – Cserentze

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: RIMAVSKÁ SOBOTA – Cserentze
Realizácia výskumu: 7/08 19.05. – 26.05.2008

Ďalšie info

Vígľaš – Pod zámkom

Vígľaš – Pod zámkom

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: VÍGĽAŠ – Pod zámkom
Realizácia výskumu: 8/08 18.03. – 15.05.2008

Ďalšie info

Priechod – intravilán

Priechod – intravilán

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: PRIECHOD – Hlavná ul., Ul. Na Dolinky
Realizácia výskumu: 9/08 05.05. – 24.06.2008

Ďalšie info

Banská Štiavnica – Rozgrund

Banská Štiavnica – Rozgrund

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ ŠTIAVNICA – Rozgrund, Červená studňa
Realizácia výskumu: 10/08 15.04. – 01.07.2008

Ďalšie info

Dolný Kubín

Dolný Kubín

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: DOLNÝ KUBÍN – Veľký Bysterec, Pod hrádkom, Nad brehmi
Realizácia výskumu: 11/08 04.08. – 19.09.2008

Ďalšie info

Komárno

Komárno

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: Komárno – Šinkove záhrady
Realizácia výskumu: 12/08 19.8.2008 – 22.10.2008

Ďalšie info

Veľká Čalomija – Kostol

Veľká Čalomija – Kostol

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: VEĽKÁ ČALOMIJA – Pustý kostol
Realizácia výskumu: 13/08 13.08. – 12.09.2008

Ďalšie info

BB – Bakossova ul.

BB – Bakossova ul.

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Bakossova ul. MPR
Realizácia výskumu: 14/08 15.08. – 16.10.2008

Ďalšie info

BB – Skuteckého ul.

BB – Skuteckého ul.

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Skuteckého ul. MPR
Realizácia výskumu: 15/08 15.08. – 28.10.2008

Ďalšie info

Sebedražie – Hlavná ulica

Sebedražie – Hlavná ulica

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita:  SEBEDRAŽIE – Hlavná ul.(intravilán), Horné lúky (extravilán)
Realizácia výskumu: 16/08 11.05. – 13.11.2008

Ďalšie info

Zvolen – Pustý hrad

Zvolen – Pustý hrad

Druh výskumu: Systematický
Lokalita: ZVOLEN – Pustý hrad NKP
Realizácia výskumu: 17/08 30.06. – 25.08.2008

Ďalšie info

BB – Kuzmányho

BB – Kuzmányho

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: Banská Bystrica – Kuzmányho ul., MPR
Realizácia výskumu: 18/08 29.09. – 05.12.2008

Ďalšie info

Zvolen – Masarykova ul.

Zvolen – Masarykova ul.

Druh výskumu:  Záchranný
Lokalita: ZVOLEN – Masarykova ul., poloha: Staré ihrisko
Realizácia výskumu: 21/08 14.11. – 21.11.2008

Ďalšie info

Senica – Sedlička

Senica – Sedlička

Druh výskumu: Záchranný
Lokalita: SENICA – Sedlička
Realizácia výskumu: 19/08 19.09. – 15.12.2008

Ďalšie info

Prievidza – Dolná Piesňa

Prievidza – Dolná Piesňa

Druh výskumu:  Záchranný
Lokalita: PRIEVIDZA – Dolná Piesňa
Realizácia výskumu: 20/08 18.11. – 31.12.2008

Ďalšie info