Prieskumy v roku 2009

Brhlovce

Brhlovce

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Brhlovce
Realizácia výskumu: 05.2009 – 08.2009

Ďalšie info

Brhlovce II

Brhlovce II

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Brhlovce II
Realizácia výskumu: 08.2009 – 11.2009

Ďalšie info

Hurbanovo – Bohatá

Hurbanovo – Bohatá

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Hurbanovo – Bohatá
Realizácia výskumu: 02.04.2009 – 09.04.2009

Ďalšie info

Martin – Košúty

Martin – Košúty

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Martin – Košúty
Realizácia výskumu: 29.06.2009 – 03.08.2009

Ďalšie info

Lučenec

Lučenec

Druh výskumu: záchranný predstihový
Lokalita:  Lučenec
Realizácia výskumu: 08.09.2009 – 01.12.2009

Ďalšie info

Mýto pod Ďumbierom

Mýto pod Ďumbierom

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Mýto pod Ďumbierom
Realizácia výskumu: 05.05.2009 – 09.10.2009

Ďalšie info

Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Balog nad Ipľom
Realizácia výskumu: 02.07.2009 – 15.10.2009

Ďalšie info

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

Veľký Krtíš – Vodovod
Rok výskumu: 15. 01. 2009 – 16. 12. 2009
Druh výskumu:    záchranný

Ďalšie info

Podhájska

Podhájska

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Podhájska
Realizácia výskumu: 02.04.2009 – 08.04.2009

Ďalšie info

Komárno

Komárno

Druh výskumu: archeologický
Lokalita:  Komárno
Realizácia výskumu: 19.08.2009 – 22.10.2009

Ďalšie info

Topolčiansky hrad

Topolčiansky hrad

Druh výskumu: archeologický – predstihový
Lokalita:  Topolčiansky hrad
Realizácia výskumu: 20.04.2009 – 10.08.2009

Ďalšie info