Prieskumy v roku 2011

Brezno – Obchodné centrum

Brezno – Obchodné centrum

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Brezno – Šajba
Realizácia výskumu: 26. 4. 2011 – 20. 5. 2011

Ďalšie info

Tornaľa – Fotovoltaická elektráreň NAS TRADE

Tornaľa – Fotovoltaická elektráreň NAS TRADE

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa- Králik
Realizácia výskumu: 21. 2. – 17. 3. 2011

Ďalšie info

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa I

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa I

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa- Veľká pažiť
Realizácia výskumu: 14. 3. – 16. 3. 2011
Datovanie náleziska: sídlisko, stredovek (12. – 13. stor.)

Ďalšie info

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa, Starňa
Realizácia výskumu: 1. 3. – 14. 3. 2011
Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)

Ďalšie info

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa III

Fotovoltaická elektráreň Tornaľa III

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tornaľa, Starňa- Kamenný rad
Realizácia výskumu: 2. 3. – 14. 3. 2011

Ďalšie info

Fotovoltaická elektráreň Včelince

Fotovoltaická elektráreň Včelince

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Včelince- Močiar
Realizácia výskumu: 23. 3. – 8. 4. 2011
Datovanie náleziska: sídlisko, pravek

Ďalšie info

Fotovoltaická elektráreň Včelince – Západ 1

Fotovoltaická elektráreň Včelince – Západ 1

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Včelince- Močiar
Realizácia výskumu: 18. 2. – 17. 3. 2011

Ďalšie info

Košice – AUPARK , III. etapa

Košice – AUPARK ,  III. etapa

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Košice – Staré Mesto
Realizácia výskumu: 4.10.2010 – 14.12.2010, 10.1.2011 – 18.01.2011; 10. 5.; 16. 5. 2011
Datovanie: Novovek

Ďalšie info

Martin – Obchodné centrum Martin, 2. etapa

Martin – Obchodné centrum Martin, 2. etapa

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Martin – Košúty
Realizácia výskumu: 7.03.2011 do 24.03. 2011
Datovanie: stredovek 12. – 14. stor.

Ďalšie info

Nové Mesto nad Váhom – “Skladová hala fy. BKP”

Nové Mesto nad Váhom – “Skladová hala fy. BKP”

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom – Ul. Ľudmily Podjavorinskej
Realizácia výskumu: 9. 2. – 11. 2. 2011

Ďalšie info

Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov

Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Podlužany – Hrby
Realizácia výskumu: 8. 4. – 22. 4. 2011
Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek

Ďalšie info

Tajov – kanalizácia, I etapa

Tajov – kanalizácia,  I etapa

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Tajov – Kalvária
Realizácia výskumu: 12. 10. – 17. 12. 2010

Ďalšie info

Zlaté Moravce – “Skladová hala fy. Sanotechnik”

Zlaté Moravce – “Skladová hala fy. Sanotechnik”

Druh výskumu: archeologický, záchranný
Lokalita: Zlaté Moravce – Potôčiky
Realizácia výskumu: 7. 2. – 11. 2. 2011

Ďalšie info