Prieskumy v roku 2012

Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)

Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 10. 04. 2012 – 13. 04. 2012
Druh náleziska: NKP
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Rimavská Sobota – Športovo rekreačné centrum

Rimavská Sobota – Športovo rekreačné centrum

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 15.8. – 12.10. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 30.7. – 13.8. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Okoličná na Ostrove – Rozšírenie vodovodu

Okoličná na Ostrove – Rozšírenie vodovodu

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 30.5.2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Nové Mesto nad Váhom – Nákupné centrum

Nové Mesto nad Váhom – Nákupné centrum

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.5.2012 – 8.6.2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Nové Mesto nad Váhom – Bytový dom s polyfunkciou, Gábrišová ulica

Nové Mesto nad Váhom – Bytový dom s polyfunkciou, Gábrišová ulica

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.5.2012 – 8.6.2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Moldava nad Bodvou – Stanica Bioplynov

Moldava nad Bodvou – Stanica Bioplynov

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 22.5.2012 – 6.6.2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Levoča – Bytové domy Levoča Sever

Levoča – Bytové domy Levoča Sever

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 28.3.2011 – 27.6. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Kysak – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Kysak – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.11.2012 – 30.11. 2012
Druh náleziska: NKP
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Košice – Prístavba vstupných a verejných priestorov k Verejnej knižnici Jána Bocatia

Košice – Prístavba vstupných a verejných priestorov k Verejnej knižnici Jána Bocatia

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 26.7.2012 – 31.8. 2012
Druh náleziska: Urbánne
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach

Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 28.7.2012 – 8.8. 2012
Druh náleziska: NKP
Datovanie náleziska: novovek

Ďalšie info

Gabčíkovo – Bioplynová stanica

Gabčíkovo – Bioplynová stanica

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 16.8.2012 – 20.8. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Brezno – zrušenie výustí II. etapa

Brezno – zrušenie výustí II. etapa

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 19.4.2012 – 31.8. 2012
Druh náleziska: -
Datovanie náleziska: -

Ďalšie info

Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica

Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
Doba trvania terénnych prác: 12.7.2012 – 23.7. 2012
Druh náleziska: sídlisko
Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?

Ďalšie info

PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum

PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
Lokalita: Pezinok
Doba trvania terénnych prác: 19.3.2012 – 14.4.2012
Druh náleziska: urbárne, sídlisko
Datovanie náleziská: neskorý stredovek – novovek

Ďalšie info