Balog nad Ipľom

    Home Stredné Slovensko Balog nad Ipľom
    +

    Druh výskumu: archeologický
    Lokalita:  Balog nad Ipľom
    Realizácia výskumu: 02.07.2009 – 15.10.2009