Balog nad Ipľom

    Home Stredné Slovensko Balog nad Ipľom
    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Balog nad Ipľom
    Realizácia výskumu: 09.09.2010 – 15.11.2010