BB – Skuteckého ul.

    Home Stredné Slovensko BB – Skuteckého ul.
    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: BANSKÁ BYSTRICA – Skuteckého ul. MPR
    Realizácia výskumu: 15/08 15.08. – 28.10.2008