Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II

  Home Stredné Slovensko Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II
  +

  Druh výskumu: archeologický, záchranný
  Lokalita: Tornaľa, Starňa
  Realizácia výskumu: 1. 3. – 14. 3. 2011
  Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)