Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica

  Home Stredné Slovensko Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica
  +

  Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
  Doba trvania terénnych prác: 12.7.2012 – 23.7. 2012
  Druh náleziska: sídlisko
  Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?