Lučenec

    +

    Druh výskumu: záchranný predstihový
    Lokalita:  Lučenec
    Realizácia výskumu: 08.09.2009 – 01.12.2009