Mojšova Lúčka

    Home Stredné Slovensko Mojšova Lúčka
    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: MOJŠOVA LÚČKA – Malé Srakrové
    Realizácia výskumu: 6/08 03.03. – 30.5.2008