Obytno-rekreačná zóna Blatnica

    Home Stredné Slovensko Obytno-rekreačná zóna Blatnica
    +

    Druh výskumu: záchranný
    Doba trvania terénnych prác: 17.3.2014– 09.04.2014
    Výsledky: nebolo potvrdené archeologické názelzisko