Priechod – intravilán

    Home Stredné Slovensko Priechod – intravilán
    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: PRIECHOD – Hlavná ul., Ul. Na Dolinky
    Realizácia výskumu: 9/08 05.05. – 24.06.2008