Vígľaš – Pod zámkom

    Home Stredné Slovensko Vígľaš – Pod zámkom
    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: VÍGĽAŠ – Pod zámkom
    Realizácia výskumu: 8/08 18.03. – 15.05.2008