Vígľaš – Pstruša

    Home Stredné Slovensko Vígľaš – Pstruša
    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: VÍGĽAŠ – PSTRUŠA – Nad Bachtárom
    Realizácia výskumu: 9. 5. – 16. 5. 2006