Jazdecký areál Sokoľ

    Home Východné Slovensko Jazdecký areál Sokoľ
    +

    Druh výskumu: záchranný
    Doba trvania terénnych prác: 24.2.2014 – 06.03.2014
    Výsledky: sídlisko gávskej kultúry a včasného stredoveku