Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete

  Home Východné Slovensko Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
  +

  Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
  Doba trvania terénnych prác: 30.7. – 13.8. 2012
  Druh náleziska: –
  Datovanie náleziska: –