Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)

    Home Východné Slovensko Splašková kanalizácia, Teriakovce (okres Prešov)
    +

    Druh výskumu: záchranný
    Doba trvania terénnych prác: 11.11.2014 – 05.03.2015
    Výsledky: pravek