Referencie

Prečo nás potrebujete?

Základné info

?Záchranný archeologický výskum je nevyhnutné vykonať pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. Naši odborníci sú vám vždy nablízko, reagujeme na vaše požiadavky rýchlo a promptne.
viac…