Komárno

    +

    Druh výskumu: archeologický
    Lokalita:  Komárno
    Realizácia výskumu: 19.08.2009 – 22.10.2009