Komárno

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita: Komárno – Šinkove záhrady
    Realizácia výskumu: 12/08 19.8.2008 – 22.10.2008