Podhájska

    +

    Druh výskumu: archeologický
    Lokalita:  Podhájska
    Realizácia výskumu: 02.04.2009 – 08.04.2009