Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov

  Home Západné Slovensko Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov
  +

  Druh výskumu: archeologický, záchranný
  Lokalita: Podlužany – Hrby
  Realizácia výskumu: 8. 4. – 22. 4. 2011
  Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek