Trstice – splašková kanalizácia

    Home Západné Slovensko Trstice – splašková kanalizácia
    +

    Druh výskumu: záchranný
    Doba trvania terénnych prác: 19.03.2014– 18.07.2014
    Výsledky: nebolo potvrdené archeologické názelzisko