Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica – Trnava

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Doba trvania terénnych prác: 27.6. – 2.8. 2017
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: doba rímska (rímskoprovinciálna doba)