Detva

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: nebolo potvrdené archeologické nálezisko