D4 JAROVCE-IVANKA SEVER – Lokalita 1, k.ú. Jarovce

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: pohrebisko, sídlisko

    Datovanie náleziska: staršia doba bronzová, mladšia doba bronzová, staršia doba železná, stredovek