Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever-Rača Lokalita 2 Jarovce

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko, pohrebisko

    Datovanie náleziska: stredovek