Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – Rača

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko (?)

    Datovanie náleziska: pravek, doba rímska, stredovek