Košice-Barca

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, sondážny
    Druh náleziska: sídlisko (?)

    Datovanie náleziska: neolit