Košice-Tajovskeho-Timonova

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: stredovek, novovek